Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật kinh doanh và phát triển cá nhân
Cách thay đổi màu nền slide trong Powerpoint nhanh chóng

Cách thay đổi màu nền slide trong Powerpoint nhanh chóng

Hướng dẫn định dạng đoạn văn trong PowerPoint chi tiết

Hướng dẫn định dạng đoạn văn trong PowerPoint chi tiết

Gợi ý cách làm dấu gạch ngang trong Word chi tiết

Gợi ý cách làm dấu gạch ngang trong Word chi tiết

Hướng dẫn cách gạch chân trong Word dễ dàng nhất

Hướng dẫn cách gạch chân trong Word dễ dàng nhất

Bật mí những cách đưa Word ra màn hình Desktop Win 10

Bật mí những cách đưa Word ra màn hình Desktop Win 10

Gợi ý cách đặt pass cho file Word để bảo mật tài liệu

Gợi ý cách đặt pass cho file Word để bảo mật tài liệu

Hướng dẫn cách cố định dòng trong Word cực đơn giản

Hướng dẫn cách cố định dòng trong Word cực đơn giản

Cách chỉnh trang Word về bình thường theo đúng tiêu chuẩn

Cách chỉnh trang Word về bình thường theo đúng tiêu chuẩn

Hướng dẫn cách chèn chữ ký vào Word cực đơn giản

Hướng dẫn cách chèn chữ ký vào Word cực đơn giản

Hướng dẫn cách chèn ICON vào Word chi tiết nhất

Hướng dẫn cách chèn ICON vào Word chi tiết nhất

Cách viết phân số trong Word chi tiết nhất dành cho các phiên bản

Cách viết phân số trong Word chi tiết nhất dành cho các phiên bản

Cách tạo mục lục hình ảnh trong Word dành cho mọi phiên bản

Cách tạo mục lục hình ảnh trong Word dành cho mọi phiên bản